1 metr ile to cm – historia i zastosowanie systemu metrycznego

Mimo że wiele osób może się zastanawiać, 1 metr ile to cm, to matematyka jest niezwykle przydatną dziedziną na co dzień. Trudno będzie wyremontować dom i zakupić niezbędne materiały bez posługiwania się systemem metrycznym. Swobodne używanie takich pojęć i wiedza na temat tego, 1 metr ile to cm jest niezbędna dla wszystkich osób kupujących działki, remontujących albo wykańczających mieszkanie lub dom.

Kiedy powstał system metryczny?

Zastanawiając się ile centymetrów to metr, możemy łatwo uzyskać odpowiedź, ponieważ wiedza na ten temat jest powszechnie dostępna. Jednak system metryczny, którym posługują się wszystkie państwa Europy, powstał stosunkowo niedawno. Jeszcze w XVII państwo, a nawet miasto mogło mieć zupełnie odrębny system odmierzania wagi i długości. Nawet w naszym kraju łokieć krakowski znacznie się różnił od lubelskiego. System metryczny pojawił się najpierw we Francji, gdzie komisarze rewolucji francuskiej nakazali swoim obywatelom odmierzanie długości w metrach i ważenie ciężaru w kilogramach. Pierwsze próby ujednolicenia systemu miar pojawiły się w momencie, kiedy zaczęły powstawać pierwsze fabryki i niezbędne było uzyskanie pewności, że zamawiane elementy w różnych częściach kontynentu będą do siebie pasować wymiarami. Produkcja coraz dokładniejszych narzędzi wymagała opracowania bardziej precyzyjnego systemu miar.

Czym jest system metryczny?

Odpowiedź na pytanie, metr to ile centymetrów, jest możliwa dzięki temu, że system ten oparty jest o jednostkę podstawową, którą jest metr. Został on zdefiniowany jako 1/10 000 000 odległości od bieguna północnego do równika naszej planety wzdłuż południka przebiegającego przez stolicę Francji. Obecnie 1 metr jest określany odległością światła przemieszczającego się w próżni podczas określonego ułamka sekundy. W 1875 roku została podpisana w Paryżu Konwencja Metryczna, która była zobowiązaniem wszystkich państw do stosowania systemu metrycznego jako jedynego sposobu jednostki miar i wag.

System metryczny – przydatny w każdej dziedzinie życia

Dzięki przyjętemu w 1960 roku międzynarodowemu systemowi jednostek miar SI można odpowiedzieć nie tylko na pytanie, metr ile to cm, ale również, kilogram ile to gramów. Zawiera on 7 jednostek podstawowych, jest to:

– metr,

– sekunda,

– kilogram,

– kelwin,

– amper,

– kandela,

– mol.

Są to jednostki do mierzenia najważniejszych wielkości fizycznych, do których należą: długość, czas, masa, temperatura, natężenie prądu, światło i ilość materii. Jednostki SI we wszystkich zakątkach świata są definiowane w taki sam sposób, dzięki temu mogą być stosowane w różnych, bardzo odległych zakątkach świata. Jedyne różnice mogą występować w ich wymowie albo pisowni. Określane są także jednostki wielkości pochodnych wywodzących się z podstawowych jak np. m/kw.

Przeczytaj również:  Jak zlikwidować gorzki smak w ustach — objawy, diagnoza i leczenie

 Jak można przeliczyć metry kwadratowe na ary i hektary?

Dokonując zakupu domu lub działki, powierzchnia zazwyczaj jest podawana w metrach kwadratowych. Działka może mieć np. 9 arów, jeden ar odpowiada wielkości pola kwadratu o boku wynoszącym 10 metrów. Z tego względu 1 ar odpowiada powierzchni 1 metra kwadratowego. Działka, która ma powierzchnię 9 arów to 900 m/kw. Z kolei 1 m ile to cm? 1 m zawiera 100cm. Zazwyczaj średnia wielkość działki budowlanej wynosi 1000 m/kw, czyli 10 arów. 1 hektar odpowiada kwadratowi, którego bok wynosi 100 m, dlatego jeden hektar to inaczej 10 000 m/kw., czyli  hektar to 10 arów. Miarą hektarów określane są zazwyczaj nieruchomości rolne.

Metrów kwadratowych używa się głównie do rozliczania opłat za wykonane prace remontowe albo budowlane. Dlatego trzeba zawsze dokładnie zmierzyć powierzchnię, która ma być wykonana albo wykończona. Informacja o tym, jaką powierzchnię można wykończyć przy pomocy konkretnych materiałów budowlanych, zawsze podawana jest na opakowaniach właśnie w metrach kwadratowych.

Jak przeliczyć metry kwadratowe na centymetry kwadratowe?

Oprócz odpowiedzi na pytanie, 1 m ile to cm, można również przeliczyć 1 m na centymetry kwadratowe. Jeśli 1 metr kwadratowy odpowiada kwadratowi o boku 100 cm, to wówczas 1 m/kw to 10 000 cm/kw. Podczas wykonywania remontów powierzchni budowlanych zdarza się, że powierzchnię płytek, albo cegieł w centymetrach trzeba obliczyć do wykończenia podłogi albo ścian w sytuacji, kiedy zabraknie ich niewielkiej ilości do końca.

Kiedy wykorzystywane są metry bieżące?

Informacja ile m ma cm, może być przydatna podczas zakupu różnych materiałów na metry bieżące. Osoba kupująca wykładzinę albo tkaninę na metry nie ma wpływu na jej szerokość, może tylko zdecydować, ile metrów bieżących jest jej potrzebne, wówczas informacja 1 m ile to cm jest potrzebna, aby precyzyjnie określić długość. Metry bieżące są powszechnie stosowane w branży tekstylnej, wyposażenia wnętrz i budowlanej. Metrów bieżących używa się do obliczania ilości materiału zwiniętego w rolkę, może to być produkty wykorzystywane do:

Przeczytaj również:  Czego nie lubią komary - domowe sposoby na uniknięcie ugryzień

– ozdabiania ścian jak tapety i boazeria,

– ocieplania budynków, wełna mineralna,

– ogradzania posesji, np. siatka metalowa.

Przy pomocy metrów bieżących obliczana jest także ilość rur, przewodów, tkanin i mebli pod zabudowę.

Metr bieżący jest jedną z najbardziej użytecznych miar stosowanych podczas zakupu surowców do wykończenia wnętrz, a także w budownictwie.

System imperialny a system metryczny

W państwach anglosaskich obowiązuje imperialny system miar, który różni się od systemu metrycznego. Jego nazwa pochodzi od okresu, w którym powstał, były to czasy Mocarstwa Brytyjskiego. System imperialny obowiązuje również w Stanach Zjednoczonych od 1836 roku. Zastanawiając się np., 1000 cm ile to m w systemie metrycznym i porównując wynik z systemem imperialnym, trzeba wiedzieć, że 1 metr odpowiada 3,2 stopy, a najbliższą jednostką centymetrowi jet cal, który wynosi 2,54 cm. Z tego względu, jeśli 1000 cm to 10 metrów, to w systemie imperialnym odpowiadająca długość będzie wynosić 32, 808 stóp oraz 9,696 cali. W systemie imperialnym jednostkami masy są funt i uncja, objętości to galon i kwarta, a jednostką temperatury jest stopień Fahrenheita. System metryczny jest bardziej usystematyzowany, ponieważ jest jeden podstawowy mnożnik między różnymi jednostkami i w prosty sposób można obliczyć 1 metr ile to cm. Jeśli jeden metr to 100 cm, to wystarczy każdą liczbę pomnożyć przez 10, aby uzyskać liczbę centymetrów w metrach, a ponowne pomnożenie przez powoli uzyskać ilość milimetrów.

Ciekawostki o systemie metrycznym

1 m ile to cm? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy wiedzieć, że centymetr to 1/100 części metra. Słowo z francuskiego”centi” pochodzi od łacińskiego słowa „centum”, które oznacza sto. Termin ten został wprowadzony przez Francuzów do oznaczania jednej setnej jednostki. Jeśli metr ma 100 cm, to centymetr jest jedną setną metra. System metryczny jako podstawę wykorzystuje liczbę 10 i opiera się na precyzyjnych wyliczeniach naukowych. System imperialny, jako podstawę stosuje 12 i ma różne jednostki miary, które opierają się np. na odległości od nosa do kciuka mierzonej u króla Henryka I.