Poza rozwojem i ciągłą modernizacją pomieszczeń dla zwierząt w chowie przemysłowym, chów przydomowy posiada również wiele innowacyjnych rozwiązań. W przypadku nowoczesnych kurników ekologia, estetyka i funkcjonalność są bardzo ważne dla zachowania najwyższego dobrostanu zwierząt. ...